Tuesday, April 16, 2013

Muli


Natapos muli ang delubyong dala ng pakikipagbuno sa bawat eksamen.
Natapos muli ang buwanang pakikipagtuos sa gurong animoy matanglawin.
Makakapagpahingang muli ang mga estudyanteng pilit dumideskarte.
Naitawid kaya ng ilan ang sikretong pilit ikinubli sa mga matang tumitimbre?
Mapipinid muli ang larong kawangis ng pamomolitika..
Mahuhusgaang muli ang mga lumaban ng patas at ang medyo tumagilid na.


Hay sa wakas, maipapahinga na rin ang mga matang nagrereklamo.
Ang sumasabog na utak na gustong mag-alburoto.
Wala na namang puyatan.
Pwede uling magpapetiks-petiks sa haharaping larangan.
Hinto na muna sa pagbuklat ng pahinang may kahabaan..
Pahinga muna sa pilit na pagmememorya ng mga teoryang minsa’y nakakamangmang.
Kakalimutan muna ang matataas na gradong batayan ng mundong ginagalawan.
At saglit na makikipagbiruan na tila ba malayo sa katotohanan.
Makakapag-ipong muli ng lakas ang buong katawan..
Upang makapaghanda sa susunod na buwan..