Thursday, July 18, 2013

Aninong Imbento

Gusto kong magsulat,
Hindi dahil sa intensyong maggulat,
Nais ko lamang na maging kahima-himala ang bawat panulat,
Iyong mag-aanyong mala-musikang tagak.

Bawat titik ay mamumulaklak,
Maghuhulma ng pangungusap na may buong ingat,
Mga talata’y magmimistulang pilak,
Dunong at tenga ang gagamiting agimat.

Tulad ng liwanag, obra ko’y gagalaw,
Parang gamu-gamong walang pagod sumayaw,
Di man maging kasing ingay ng batang nalulugod,
Magmistula lang alak na nakalulunod.

Subalit ano? Ano ang isasatitik ko?
Ano pa bang daing ang di nila narinig sa mga lugmok na puso?
Alin pang katotohanan ang di nailahad ng makatang lito?
Saan lugar pa ang hindi narating ng manlalakbay na ayaw huminto?

Hanggang sa huli ba’y ganito pa rin? Bigo?
Hanggang kailan tutunog ang kampana na wala sa tono?
Hanggang kailan magtatago ang ginawang duplo?
Hanggang kailan magiging anino ang aking mga imbento?